>

Aktuality

náhled Starší dorost MSDD - D st. U19

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR,v souvislostí s epidemiologickou situací a šíření COVD - 19,byla zpřesněna a zpřísněna od 14.10. 2020 od 00:00hod do úterý 3.11.2020 do 23:59hod

Nabádáme všechny fotbalové trenéry a funkcionáře,aby bezezbytku respektovali tato mimořádná opatření,s ohledem na zdraví hráčů a to především ve vztahu ke sportovní činnosti,například organizací fotbalové přípravy (individuální/skupinové) v podobě fotbalových tréninků.

 

V TOMTO OBDOBÍ:

se nekonají žádná soutěžní utkání

je zakázáno používat:

vnitřní prostory venkovních sportovišť /včetně šaten,umývadel apod.)

vnitřní sportoviště (posilovny,haly,tělocvičny)

tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvíce 6 osob při dodržení hygienických opatření

v rámci tréninku na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy 

v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím,že musí být zamezeno kontaktum mezi jednotlivými skupinami navzájem,a to nejen při sportování,ale i při příchodu a odchodu.

 

Každý trenér MFK Vyškov přebírá veškerou zodpovědnost za stanovené body.