>

Aktuality

náhled Starší dorost MSDD - D st. U19

Výkonný výbor MFK Vyškov,z.s. svolává 2.řádnou valnou hromadu která se uskuteční v pátek 11.Prosince 2020 od 17:00hod v restouraci Kojál

Výkonnř výbor MFK Vyškov,z.s. svolává 2.řádnou valnou hromadu která se uskuteční v pátek 11.Prosince od 17:00hod v restauraci Kojál

 

Program valné hromady:

1.Zahájení

2.Schválení programu valné hromady

3.Volba pracovního předsednictva,návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu

3.Zpráva o činnosti klubu v roce 2020

4.Hodnocení úseku  mládeže 

5.Hodnocení úseku dospělých 

6.Zpráva o hospodaření fotbalového klubu MFK Vyškov a plnění závazku a jejích aktuální stav.

7.Diskuze

8.Usnesení a závěr