>

,,Foto " Jiří Dokulil,Jan Olejníček č.4 Sortovní den pro děti s fotbalem ve Vyškově neděle 24.6.2018