>

ČLENSKÉ KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY PLATNÉ OD 1.1.2018

Úkolem vedení klubu je zajišťovat nejnutnější příjmy na pokrytí nákladů na sportovní činnost družstev a provoz sportovního zařízení,což je v dnešní době velmi nelehký úkol.Vedení se stále snaží zlepšovat ekonomickou situaci klubu a hledá nové cesty jak jej stabilizovat.Jednou z cest jak náš klub zachovat na stejné kvalitativní úrovni je pomoc z řad rodičů našich hráčů,kterých je bezmála 260.Z řad rodičů byla nabídnuta pomoc formou materiálního plnění,za kterou bychom jim chtěli velmi poděkovat.Nicméně tou nejdůležitější složkou rozpočtu pro zajištění chodu klubu jsou finance.Na začátku každého roku platí členové našeho klubu i jednorázový poplatek za členství ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR).Za dospělou osobu stanovila FAČR poplatek ve výši 200,-KČ a mládež 100,-KČ

                                                                I.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY KLUBOVÉ

- Muži                4000,-KČ/za rok ve dvou splátkách

- Dorost             4000,-KČ/za rok ve dvou splátkách

- Žáci                4000,-KČ/za rok ve dvou splátkách

- Přípravky         3600,-KČ/za rok ve dvou splátkách

- Funkcionáři      450,-KČ/za rok

- Trenéři             300,-KČ/za rok

- Asistenti           300,-KČ/za rok

- Vedoucí            300,-KČ/za rok

Splatnost za 1.pololetí je do 30.4.2018

Splatnost za 2.pololetí je do 21.10.2018

Forma úhrady členských klubových příspevků:

Bankovním převodem na účet číslo:115-7006640297/0100

Jako Variabilní symbol uveden ID číslo člena,hráče !!!

Úhrada klubových příspevků muže být provedena samozřejmě ve dvou slpátkách nebo i jednorázově po domluvě lze splácet i měsníčně.Současně upozorňujeme,že pokud mají rodiče v našem klubu dva chlapce,platí pouze za jednoho případě,že rodiče působí v našem klubu na pozici trenéra mládeže,tak za svého syna příspěvky neplatí.

                                                                   II.

ČLENSKÉ POPLATKY FAČR

Povinností každého člena (funkcionáře,hráče,trenéra,asistenta,vedoucího)je být registrován ve FAČR a zaplatit jednorázový poplatek ve výši 100,-KČ za mládežníka do 18let 200,-KČ za dospělého.Termín výběru poplatku za registraci člena ve FAČR je do 28.února daného roku.Poplatek může člen klubu zaplatit převodem na účet:číslo 115-7006640297/0100

Variabilní symbol=ID číslo člena,hráče!!!