Mládež MFK - příspěvky

Informace pro rodiče

Členské příspěvky klubu

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB VYŠKOV, z.s.

Pro rok 2023 -2024

Vážení rodiče/vážení členové MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU VYŠKOV, z.s.

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet.Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atd.

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu (podzim -jaro) a rovněž určuje systém jejich placení.

Příspěvek hráče, vyjma přípravek:

4 400 Kč splatných v období 1.7.2023 . - 30.5..2024 částka na rok dorost,žáci

nebo

2x 2200Kč splatných v období 1.7.2023 – 30.5.2024

nebo

8x 550 Kč splatných v období 1.7.2023 – 30.5.2024 splatných vždy do 15.kalendářního dne měsíci, a to v měsících leden až srpen

Příspěvky hráče přípravky:

4000 Kč splatných v období 1.7.- 30.5.2024 částka na rok přípravky

nebo

2000 Kč splatných v období 1.7.2023 - 30.5.2024

nebo

8x 500 Kč splatných v období 1.7.2023 - 30.5.2024 splatných vždy do 15.kalendářního dne měsíci a to v měsících leden až srpen

Příspěvky funkcionáři

850 Kč

Příspěvky trenéři

700 Kč

Příspěvky FAČR 2023 od 10.2.2023 – 28.2.2024

Mládež do 18 let a důchodci nad 70 let platí 100,-Kč ročně.

Dospělí platí 200 Kč ročně

Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak se platí jen za jednoho celá částka.Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet mládeže MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU VYŠKOV, z.s..

Číslo účtu: 115-7006640297/0100 do variabilního systému je nutné vždy uvést rok narození hráče.Do zprávy pro příjemce je nutno vždy uvést příjemce a jméno hráče/hráčky.Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazené a nemusí být klubem uznány.Zvolený systém (jedna ze tří variant)nemůže být během fotbalové sezóny měněn.Investice do potomků, jejích tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama.Proto věříme, že následující věty uvádíme jen a pouze,,pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretáře a šéftrenéra mládeže E-mail: jarekliska@centrum.cz, 725 033 022.